جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام منتهی به سال مالی 1401 روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 ساعت 14 در دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تشکیل گردید. نمایندگان قانونی شرکتهای سهامدار، اعضاء هیات مدیره شرکت مذکور، مدیران و معاونین شرکت سرمایه گذاری مس [...]

بیشتر بخوانید
X