بررسی عملکرد پنج ماهه شرکت تولیدی معدنی مدوار

روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 جلسه آنلاین با شرکت تولیدی معدنی مدوار در خصوص عملکرد و برنامه توسعه شرکت تشکیل گردید. که در این جلسه آقای دکتر محمد زاده مدیرعامل هلدینگ راهیان سهام به همراه مدیر امور شرکتها، مدیر مالی و مدیر حقوقی،عملکرد پنج ماهه نخست سال 1402 را مورد بررسی [...]

بیشتر بخوانید
X