معادن

با توجه به پیشرفت فن‏آوری، به تدریج ذخایر با کیفیت پایین‏تر وارد جرگه ذخایر اقتصادی می‏شوند. نیاز روزافزون به مواد اولیه معدنی و محدود بودن ذخایر معدنی، لزوم استفاده هرچه صحیح‏تر از ذخایر معدنی را به همراه می‏آورد و این کار مستلزم کوشش در جهت کاهش هرچه بیشتر تلفات ماده معدنی می‏باشد. کانسار جاجرم یکی بزرگ‌ترین کانسار بوکسیت شناخته شده در ایران است و در 18 کیلومتری شمال شرق شهرستان جاجرم قرار دارد. در حال حاضر در معدن گل‏بینی دو (یکی از12 معدن این کانسار) به دلیل هزینۀ زیاد ناشی از باطله‏برداری، استخراج انجام نمی‏شود. با توجه به تجربۀ قبلی استخراج زیرزمینی در معدن شمارۀ سه، حد روباز – زیرزمینی در معدن گل‏بینی دو مورد بررسی قرار گرفت. تعیین حد روباز و زیرزمینی برای کانسارهایی با گسترش عمقی از سطح زمین و امکان استخراج روباز و زیرزمینی یکی از اولین تصمیماتی است که باید در فرایند طراحی معدن اخذ شود. حد روباز و زیرزمینی معدن گل‏بینی دو بر اساس روش نیلسون با بررسی هفت گزینه تعیین شده است. مدل ارائه شده توسط نیلسون بر مبنای عمقی که در آن مجموع ارزش خالص فعلی دو روش استخراج روباز و زیرزمینی بیشینه باشد عمل می‏کند. به منظور تهیه اطلاعات مورد نیاز ورودی نرم‏افزار Maxi pit ابتدا ذخیره معدن توسط نرم افزار Datamine نسخه 1/2 ارزیابی شده است، که طی آن ذخیره معدن 318/4 میلیون تن (بوکسیت شیلی، کائولنی و سخت) با عیار متوسط 47/41 درصد AL2O3 بدست آمده است و طراحی هفت مدل زمین‏شناسی با ترازهای کف روباز ،1140،1120،1100،1080،1060،1040 و1160 برای بوکسیت سخت انجام شده است. مدل زمین‏شناسی گزینه‏های مختلف وارد Maxi pit شد، و پس از انجام تنظیمات آن گزینه دوم (تراز کف روباز 1140) به عنوان حد روباز و زیرزمینی انتخاب شده است.

X