انجام کارهای معدنکاری

شامل استخراج،باطله برداری ، اکتشافات و و سایر سرویس های مربوط به کارخانجات معدنی.

دیدن جزئیات

تهیه ماشین آلات

اجرای كلیه عملیات خاكی و تامین ماشین آلات سنگین راه سازی

دیدن جزئیات

طراحی معادن روباز و زیرزمینی

طراحی شبکه های حفاری ، مدارهای انفجاری و نظارت بر اجرای آنها

دیدن جزئیات

با ما در ارتباط باشید

فعالیت سرمایه گذاری راهیان سهام

به طور کلی روش های حفاری معادن بر اساس شرایط آنها به لحاظ موقعیت روباز یا زیرزمینی بودن آن،شرایط زمین شناسی از قبیل نوع سنگ و سازندها ، انجام مطالعات ژئوتکنیک و بسیاری دیگر از پارامترهای قابل توجه دیگر، متفاوت و منحصر به فرد خواهد بود؛ بنابراین برای تعیین یک روش مناسب جهت حفاری معدن مورد نظر، ابتدا می بایست با سنجش کامل شرایط فیزیکی معدن و موقعیت آن اقدام به انتخاب مناسب ترین روش نمود.

X