اجرای کانالهای زهکشی و آسفالت محوطه مثلثی ریل راه آهن

اين پروژه شامل عمليات خاكي و بنايي سنگي و همچنين زير سازي و آسفالت محدوده ميباشد كه بخش زيادي از عمليات خاكي و محوطه سازي آن انجام شده است.

X