بررسی عملکرد پنج ماهه شرکت تولیدی معدنی مدوار

روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 جلسه آنلاین با شرکت تولیدی معدنی مدوار در خصوص عملکرد و برنامه توسعه شرکت تشکیل گردید.

که در این جلسه آقای دکتر محمد زاده مدیرعامل هلدینگ راهیان سهام به همراه مدیر امور شرکتها، مدیر مالی و مدیر حقوقی،عملکرد

پنج ماهه نخست سال 1402 را مورد بررسی قرار دادند.

در ادامه پس از ارائه عملکرد 5 ماهه ابتدای سال 1402 و مقایسه با سال گذشته که حاکی از رشد تولید بود،هیات مدیره شرکت مدوار

دفاعیات خود را در خصوص طرح توجیهی توسعه کارخانه 300 تنی ارایه نمودند و مقرر گردید در طی جلسات آتی به این مهم رسیدگی بعمل آید.

در آخر از زحمات مدیرعامل و هیئت مدیره و کارکنان شرکت مربوطه تشکر و قدردانی به عمل آمد.

 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

*

code

X